Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

>> Strona główna >> AKTUALNOŚCI >> ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM  PCPR SZUKA CHĘTNYCH

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM  PCPR SZUKA CHĘTNYCH

Obrazek dekoracyjny

PUNKT KONSULTACYJNY DO SPRAW RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, zaprasza mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, zainteresowanych  utworzeniem rodziny zastępczej do skorzystania z usług Punktu  Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego.

Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się w każdy poniedziałek   
w godzinach od 7.30 – 15.30
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
przy ul. Sienkiewicza 12 a.

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej udzieli osobom zainteresowanym szczegółowych informacji w następującym zakresie:

– wymagań formalno – prawnych stawianym kandydatom na rodziny zastępcze

– szkolenia dla kandydatów  na rodziców zastępczych

– przebiegu procedury kwalifikowania kandydatów na rodzinę zastępczą

– praw i obowiązków rodziny zastępczej

– wsparcia psychologicznego, socjalnego i prawnego dla rodzin zastępczych

– przysługujących rodzinie zastępczej świadczeń finansowych

Najbliższe konsultacje odbędą się 23.01.2023r.

Informacja tel.  517-018-794  lub 517-018-459

Skip to content