PCPR GNIEZNO

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM PCPR SZUKA CHĘTNYCH

POWIATOWY PUNKT KONSULTACYJNY DO SPRAW RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, zaprasza mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, zainteresowanych  utworzeniem rodziny zastępczej do korzystania z usług Punktu  Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego.

Dyżury w punkcie konsultacyjnym będą odbywały się w każdy poniedziałek   w godzinach od 8.00 – 16.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Sienkiewicza 12 a.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych. Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy z nas, podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej udzieli osobom zainteresowanym szczegółowych informacji w następującym zakresie:

– wymagań formalno – prawnych stawianym kandydatom na rodziny zastępcze

– szkolenia dla kandydatów  na rodziców zastępczych

– przebiegu procedury kwalifikowania kandydatów na rodzinę zastępczą

– praw i obowiązków rodziny zastępczej

– wsparcia psychologicznego, socjalnego i prawnego dla rodzin zastępczych

– przysługujących rodzinie zastępczej świadczeń finansowych

Najbliższe konsultacje odbędą się 05.10.2020r.

Informacja tel.  517-018-794  lub 517-018-459