PCPR GNIEZNO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pcpr@powiat-gniezno.pl

Dane teleadresowe urzędu:

Adres korespondencyjny: ul. Sienkiewicza 12a,62-200 Gniezno

Tel.61 2212906

e-mail: pcpr@powiat-gniezno.pl

Strona www:https://pcpr.powiat-gniezno.pl

Data publikacji strony internetowe 11 maja 2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatora d. s dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Hanna Łęga – koordynator ds. dostępności tel.612 212 906

Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Strona internetowa

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie dla strony pcpr.powiat-gniezno.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnych narzędzia do oceny strony min. :

Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ,https://validator.utilitia.pl, https://wave.webaim.org/), z którego wynika, że strona internetowa pcpr.powiat-gniezno.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne – w trakcie poprawiania

  • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje w – trakcie poprawiania

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

Tab – nawigowanie po głównych blokach strony

Klawisze strzałek (w lewo, w prawo) – nawigowanie po kolejnych elementach strony

Enter – wybieranie elementów aktywnych

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

cel linku nie jest odpowiednio określony,

opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,

pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: pcpr@powiat-gniezno.pl

Dostępność architektoniczna :

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Sienkiewicz 12a. Przestrzenie komunikacyjne prowadzące do budynku są wolne od barier ,możliwe jest wejście z psem asystującym .W budynku znajduje się schodołaz oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.