Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

>> Strona główna >> PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W GNIEŹNIE NA LATA 2023-2025

Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2025:

Lp.Zakres działaniaTermin realizacji
1. Przygotowanie analizy stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku PCPR w Gnieźnie, zgodnie z wymaganiami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.   grudzień 2022 r.
2.Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez PCPR w zakresie dostępności: – architektonicznej, – informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej (przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas załatwiania spraw w PCPRzadanie realizowane                       na bieżąco
3.Analiza w zakresie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne, informacyjno – komunikacyjne                             i cyfrowe. Określenie zasad dostępu alternatywnego ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie innej osoby, zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, prowadzenie organizacji w taki sposób, aby umożliwiła realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,                       w niezbędnym zakresie dla tych osób.zadanie realizowane                     na bieżąco
4.Ocena możliwości finansowania poprawy dostępności i niwelowania barier ze środków zewnętrznych (np.                           z Funduszu Dostępności, Funduszy Europejskich, ze środków PFRON). Monitorowanie ogłaszanych programów                    i pozyskiwanie środków przeznaczanych na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawyzadanie realizowane                   na bieżąco
5.Monitorowanie i wdrażanie działań poprawiających dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno – komunikacyjną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.zadanie realizowane                 na bieżąco
6.Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności na stronach internetowych.zadanie realizowane na bieżąco, co roku do dnia 31 marca
7.Opracowanie planu działania na lata 2026-2029, o którym mowa w art.14ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.listopad – grudzień 2025 r.

Data opracowania: 02.12.2022 r.

Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności

Zaakceptował: Dyrektor PCPR w Gnieźnie Dorota Perlik

Skip to content