Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

grudzień, 2022
>> Strona główna > AKTYWNY SAMORZĄD

AKTYWNY SAMORZĄD

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie jest realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Cele szczegółowe programu:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w trzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.


Zadania realizowane w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz terminy przyjmowania wniosków:

od 01.03.2022 do 31.03.2022 (dla roku akademickiego/szkolnego 2021/2022)

od 01.09.2022 do 10.10.2022 (dla roku akademickiego/szkolnego 2022/2023)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dla osób ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).

od 01.03.2022 do 31.08.2022

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:

zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym usług tłumacza języka migowego),

zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób ze znacznym albo z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych),

zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),

zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),

zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znaczny, stopniem niepełnosprawności).

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia albo ze znacznym stopniem i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),

zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),

zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dla osób ze stopniem niepełnosprawności),

zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dla osób ze stopniem niepełnosprawności),

zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia albo osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej, w dedykowanym, bezpłatnym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu znajdują się na stronie internetowej PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie dopuszcza możliwość przyjmowania wniosków w formie papierowej.

Dokumenty programowe:

Zasady Aktywny samorząd 2022

Kierunki działań oraz warunki brzegowe Aktywny samorząd 2022

ZESTAWIENIE ZADAŃ AKTYWNY SAMORZĄD 2022

REGULAMIN REALIZATORA AKTYWNY SAMORZĄD 2022

Wzory wniosków i załączników do wniosku:

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Oświadczenia wnioskodawcy AS MI 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 91 KB 5
2 pdf Oświadczenia wnioskodawcy AS MII 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 92 KB 3
3 pdf Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku AS 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 122 KB 4
4 pdf Wniosek AS A1 (P) - 2022 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 176 KB 3
5 pdf Wniosek AS A2-3 (P) - 2022 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 186 KB 3
6 pdf Wniosek AS A4 (P) - 2022 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 190 KB 3
7 pdf Wniosek AS B1-3-4 - 2022 (P) 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 195 KB 5
8 pdf Wniosek AS B2 (P) - 2022 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 191 KB 4
9 pdf Wniosek AS B5 - 2022 (P) 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 194 KB 3
10 pdf Wniosek AS C1 (P) - 2022 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 361 KB 3
11 pdf Wniosek AS C2 (P) - 2022 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 371 KB 3
12 pdf Wniosek AS C3 (P) - 2022 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 377 KB 3
13 pdf Wniosek AS C4 (P) - 2022 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 392 KB 3
14 pdf Wniosek AS C5 - 2022 (P) 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 194 KB 3
15 pdf Wniosek AS D (P) - 2022 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 187 KB 3
16 pdf Wniosek AS MII - 2022 (P) 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 631 KB 3
17 pdf Załącznik nr 1 do wniosku AS A1 - zaświadczenie lekarskie 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 175 KB 3
18 pdf Załącznik nr 1 do wniosku AS A2-A3 - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu ruchu) 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 176 KB 4
19 pdf Załącznik nr 1 do wniosku AS A4 - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu słuchu) 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 161 KB 3
20 pdf Załącznik nr 1 do wniosku AS B1, B3-B4 - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu ruchu) 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 176 KB 3
21 pdf Załącznik nr 1 do wniosku AS B2 - klauzula informacyjna 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 272 KB 3
22 pdf Załącznik nr 1 do wniosku AS B5 - klauzula informacyjna 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 272 KB 3
23 pdf Załącznik nr 1 do wniosku AS C1 - zaświadczenie lekarskie 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 164 KB 3
24 pdf Załącznik nr 1 do wniosku AS C2 - zaświadczenie o zatrudnieniu 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 140 KB 3
25 pdf Załącznik nr 1 do wniosku AS C3 - zaświadczenie lekarskie 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 155 KB 3
26 pdf Załącznik nr 1 do wniosku AS C4 - zaświadczenie lekarskie 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 156 KB 3
27 pdf Załącznik nr 1 do wniosku AS C5 - zaświadczenie lekarskie 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 175 KB 3
28 pdf Załącznik nr 1 do wniosku AS D - zaświadczenie o zatrudnieniu 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 140 KB 3
29 pdf Załącznik nr 1 do wniosku AS MII - zaświadczenie z uczelni 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 160 KB 6
30 pdf Załącznik nr 2 do wniosku AS A1 - zaświadczenie o zatrudnieniu 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 140 KB 3
31 pdf Załącznik nr 2 do wniosku AS A2-A3 - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu słuchu) 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 160 KB 4
32 pdf Załącznik nr 2 do wniosku AS A4 - zaświadczenie o zatrudnieniu 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 140 KB 3
33 pdf Załącznik nr 2 do wniosku AS C1 - zaświadczenie o zatrudnieniu 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 139 KB 3
34 pdf Załącznik nr 2 do wniosku AS C2 - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 9 marca 2022 22:16 PCPR Gniezno 137 KB 3
35 pdf Załącznik nr 2 do wniosku AS C3 - zaświadczenie o zatrudnieniu 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 140 KB 3
36 pdf Załącznik nr 2 do wniosku AS C4 - zaświadczenie o zatrudnieniu 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 140 KB 3
37 pdf Załącznik nr 2 do wniosku AS C5 - zaświadczenie o zatrudnieniu 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 140 KB 2
38 pdf Załącznik nr 2 do wniosku AS D - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 137 KB 3
39 pdf Załącznik nr 2 do wniosku AS MII - zaświadczenie o zatrudnieniu 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 141 KB 3
40 pdf Załącznik nr 2a do wniosku AS B1, B3-B4 - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu wzroku) 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 156 KB 3
41 pdf Załącznik nr 2b do wniosku AS B1, B3-B4 - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu wzroku do 16 r.ż. lub B3) 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 157 KB 3
42 pdf Załącznik nr 3 do wniosku AS A1 - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 137 KB 4
43 pdf Załącznik nr 3 do wniosku AS A2-A3 - oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 123 KB 3
44 pdf Załącznik nr 3 do wniosku AS A4 - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 137 KB 3
45 pdf Załącznik nr 3 do wniosku AS B1, B3-B4 - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu słuchu) 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 161 KB 4
46 pdf Załącznik nr 3 do wniosku AS C1 - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 137 KB 3
47 pdf Załącznik nr 3 do wniosku AS C2 - klauzula informacyjna 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 272 KB 3
48 pdf Załącznik nr 3 do wniosku AS C3 - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 137 KB 3
49 pdf Załącznik nr 3 do wniosku AS C4 - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 138 KB 3
50 pdf Załącznik nr 3 do wniosku AS C5 - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 137 KB 3
51 pdf Załącznik nr 3 do wniosku AS D - zaświadczenie z placówki 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 110 KB 3
52 pdf Załącznik nr 3 do wniosku AS MII - informacja dot. powtarzanego semestru nauki 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 127 KB 3
53 pdf Załącznik nr 4 do wniosku AS A1 - klauzula informacyjna 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 271 KB 3
54 pdf Załącznik nr 4 do wniosku AS A2-A3 - zaświadczenie o zatrudnieniu 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 140 KB 3
55 pdf Załącznik nr 4 do wniosku AS A4 - klauzula informacyjna 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 271 KB 3
56 pdf Załącznik nr 4 do wniosku AS B1, B3-B4 - zaświadczenie o zatrudnieniu 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 140 KB 3
57 pdf Załącznik nr 4 do wniosku AS C1 - oferta cenowa 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 102 KB 3
58 pdf Załącznik nr 4 do wniosku AS C3 - oferta cenowa 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 109 KB 3
59 pdf Załącznik nr 4 do wniosku AS C4 - oferta cenowa 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 109 KB 3
60 pdf Załącznik nr 4 do wniosku AS C5 - klauzula informacyjna 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 272 KB 3
61 pdf Załącznik nr 4 do wniosku AS D - klauzula informacyjna 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 272 KB 3
62 pdf Załącznik nr 4 do wniosku AS MII - klauzula informacyjna 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 270 KB 3
63 pdf Załącznik nr 5 do wniosku AS A2-A3 - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 138 KB 3
64 pdf Załącznik nr 5 do wniosku AS B1, B3-B4 - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 138 KB 4
65 pdf Załącznik nr 5 do wniosku AS C1 - klauzula informacyjna 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 271 KB 3
66 pdf Załącznik nr 5 do wniosku AS C3 - klauzula informacyjna 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 272 KB 3
67 pdf Załącznik nr 5 do wniosku AS C4 - klauzula informacyjna 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 272 KB 3
68 pdf Załącznik nr 6 do wniosku AS A2-A3 - klauzula informacyjna 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 272 KB 3
69 pdf Załącznik nr 6 do wniosku AS B1, B3-B4 - klauzula informacyjna 9 marca 2022 22:17 PCPR Gniezno 273 KB 3
Powrót do góry strony
Skip to content