Działy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Według Światowej Organizacji Zdrowia, „Zdrowie to nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności, ale stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu”.

Pragniemy ułatwić współpracę z naszą jednostką w sposób przejrzysty i czytelny. Szukasz kontaktu  działem administracji – dobrze trafiłeś.

Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych.
Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci ulicy…
Należy czuwać, aby dobro dziecka było zawsze stawiane na pierwszym miejscu.

Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie funkcjonują 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze:

  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1

    ul. M. Konopnickiej 18, 62-200 Gniezno Placówka dysponuje 14 miejscami.

  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2

    ul. M. Konopnickiej 20, 62-200 Gniezno Placówka dysponuje 14 miejscami.

  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3

    ul. Paczkowskiego 16, 62-200 Gniezno Placówka dysponuje 9 miejscami.

Aby wejść w ostatni wpis kliknij w nagłówek lub obrazek

ORGAN NADRZĘDNY