PCPR GNIEZNO - Rodzinna Piecza ZastępczaPCPR GNIEZNO - Dział ds. Osób NiepełnosprawnychPCPR GNIEZNO - Dział Metodyczny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

tel. 61 424-07-54
fax 61 425-52-98
e-mail: pcpr@powiat-gniezno.pl

epuap: /pcpr_gniezno/SkrytkaESP


Kierownik DMiPS
Góralczyk Katarzyna

T: 61 424 66 89
E: katarzyna.sulej@powiat-gniezno.pl


Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Frankowska – Przykucka Anna
T: 61 424 66 91
E: anna.przykucka@powiat-gniezno.plStarszy Inspektor ds. administracyjno – finansowych
Danik Daria
T: 64 424 66 87
E: daria.danik@powiat-gniezno.plInspektor ds. administracyjno – finansowych
Grupa Gizela
T: 61 424 66 91
E: gizela.grupa@powiat-gniezno.pl

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
Ewa Giszczyńska
T: 61 424 07 99
E: ewa.giszczynska@powiat-gniezno.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Agnieszka Czerniak
T: 61 424 07 99
E: agnieszka.czerniak@powiat-gniezno.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Sylwia Dratwiak
T: 61 424 07 99
E: sylwia.hedzielska@powiat-gniezno.pl

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Agata Skrzypczak
T: 61-424-07-99
E: agata.skrzypczak@powiat-gniezno.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Mateusz Skalski
T: 61 424 07 99
E: mateusz.skalski@powiat-gniezno.pl


Starszy pracownik socjalny

Paulina Nawrot – Pindral
T: 61 424 66 87
M: paulina.nawrot-pindral@powiat-gniezno.pl


Specjalista pracy z rodziną

Mirosława Rachwalik
T: 61 424 07 99
E: miroslawa.rachwalik@powiat-gniezno.pl


Psycholog

Paulina Chełmikowska
T: 517 018 459
E: paulina.chelmikowska @ powiat-gniezno.pl


Psycholog

Beata Tomczak
T: 517 018 459
E: beata.tomczak@powiat-gniezno.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Agnieszka Groszewska
E: agnieszka.groszewska@powiat-gniezno.pl

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych


Kierownik działu ds. osób niepełnosprawnych
Hanna Łęga
T: 61 424 66 82
E: hanna.lega@powiat-gniezno.pl

Inspektor ds. osób niepełnosprawnych
Joanna Jóźwiak
T: 61 424 66 84
E: joanna.jozwiak@powiat-gniezno.pl

Podinspektor ds. osób niepełnosprawnych
Paulina Goślińska
T: 61 424 66 84
E: paulina.goslinska@powiat-gniezno.pl

Starszy Inspektor ds. osób niepełnosprawnych
T: 61 424 66 83

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych
Damian Wojciechowski
T: 61 424 66 83

Aspirant pracy socjalnej
Joanna Łacińska – Stube
T: 61 425 04 69
E: joanna.lacinska@powiat-gniezno.pl

Referent ds. osób niepełnosprawnych
Dorota Winkel
T: 61 424 66 83