KONTAKT

PCPR GNIEZNO - Rodzinna Piecza Zastępcza PCPR GNIEZNO - Dział ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR GNIEZNO - Dział Metodyczny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

tel.         61 424-07-54
fax         61 425-52-98
e-mail:  pcpr@powiat-gniezno.pl

epuap: /pcpr_gniezno/SkrytkaESP


Dział Metodyczny i Instytucji Pomocy Społecznej

Kierownik DMiPS
Góralczyk Katarzyna
T: 61 424 66 89
E: katarzyna.sulej@powiat-gniezno.pl

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Frankowska – Przykucka Anna
T: 61 424 66 91
E: anna.przykucka@powiat-gniezno.pl

Inspektor ds. administracyjno – finansowych
Grupa Gizela
T: 61 424 66 91
E: gizela.grupa@powiat-gniezno.pl

Inspektor ds. administracyjno – finansowych

Magdalena Wierzchanowska

E: magdalena.wierzchanowska@powiat-gniezno.pl

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
Ewa Giszczyńska
T: 61 424 07 99
E: ewa.giszczynska@powiat-gniezno.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Agnieszka Czerniak
T: 61 424 07 99
E: agnieszka.czerniak@powiat-gniezno.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Sylwia Dratwiak
T: 61 424 07 99
E: sylwia.hedzielska@powiat-gniezno.pl

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Agata Skrzypczak
T: 61-424-07-99
E: agata.skrzypczak@powiat-gniezno.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Mateusz Skalski
T: 61 424 07 99
E: mateusz.skalski@powiat-gniezno.pl

Starszy pracownik socjalny
Paulina Nawrot – Pindral
T: 61 424 66 87
M: paulina.nawrot-pindral@powiat-gniezno.pl

Specjalista pracy z rodziną
Mirosława Rachwalik
T: 61 424 07 99
E: miroslawa.rachwalik@powiat-gniezno.pl

Psycholog
Paulina Chełmikowska
T: 517 018 459
E: paulina.chelmikowska @ powiat-gniezno.pl

Psycholog
Beata Tomczak
T: 517 018 459
E: beata.tomczak@powiat-gniezno.pl

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Agnieszka Groszewska
E: agnieszka.groszewska@powiat-gniezno.pl

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Marta Śliwińska
T: 61-424-07-99
E: marta.sliwinska@powiat-gniezno.pl

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Kierownik działu ds. osób niepełnosprawnych
Hanna Łęga
T: 61 424 66 82
E: hanna.lega@powiat-gniezno.pl

Inspektor ds. osób niepełnosprawnych
Sylwia Grzelak
T: 61 424 66 84
E: sylwia.grzelak@powiat-gniezno.pl

Podinspektor ds. osób niepełnosprawnych
Paulina Goślińska
T: 61 424 66 84
E: paulina.goslinska@powiat-gniezno.pl

Starszy Inspektor ds. osób niepełnosprawnych
T: 61 424 66 83

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych
Damian Wojciechowski
T: 61 424 66 83

Aspirant pracy socjalnej
Joanna Łacińska – Stube
T: 61 425 04 69
E: joanna.lacinska@powiat-gniezno.pl

Referent ds. osób niepełnosprawnych
Dorota Winkel
T: 61 424 66 83