Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie  ogłasza rozpoczęcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego, wraz z udziałem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym szczególnym dniu pragniemy złożyć Wszystkim rodzinom zastępczym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego. Życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tej, jakże ważnej misji. Dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im szczęśliwego i bezpiecznego ciepła rodzinnego.

Z wyrazami szacunku i uznania Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

GRUPY WSPARCIA ONLINE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, w związku z epidemią koronawirusa i brakiem możliwości bezpośrednich spotkań, zaprasza wszystkie chętne rodziny zastępcze do uczestnictwa w grupach wsparcia online.

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z trudnościami. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się online na zasadzie videorozmowy.

Najbliższe terminy spotkań dla rodzin zastępczych spokrewnionych:
02.06.2020 oraz 04.06.2020.

Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych odbędą się  w dniach:16.06.2020r.,17.06.2020r., 18.06.2020r.

Prowadzący: psycholodzy Beata Tomczak oraz Paulina Chełmikowska.

Wszelkie informacje dotyczące tematu i zasad uczestnictwa w grupie można uzyskać pod numerem telefonu: 517-018-459.

Proponowane tematy zajęć:

Jak wspierać dzieci i nastolatków w okresie izolacji i motywować je w okresie zdalnego nauczania.

Szczęśliwy rodzic zastępczy

Seksualność dzieci i młodzieży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani Lidia Grygiel zamieszkała we Wrześni.

Uzasadnienie

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie prowadzonej procedury rekrutacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą do pracy na stanowisku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie  ogłasza rozpoczęcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego, wraz z udziałem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 12 czerwca 2020 roku (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie będzie nieczynny.

(Zarządzenie nr 7 Dyrektora PCPR z dnia 30 kwietnia 2020 roku)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie  ogłasza rozpoczęcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie:

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego, wraz z udziałem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

Zostajemy w domu

Trudny czas epidemii wymaga od wszystkich wielu ograniczeń. Dla bezpieczeństwa zostajemy w domu, ograniczamy kontakty, żyjemy w świecie, który staramy się jakoś poukładać. Jak jest to trudne przekonują się osoby starsze ,osoby z niepełnosprawnościami czy też mieszkające same, jak również te, którym nagle zrobiło się ciasno, bo dzieci nie chodzą do szkoły a rodzice do pracy. Komunikaty słyszane za oknem, wiadomości nieustannie podawane w radio, tv, internecie wzmagają lęk, niepokój, poczucie niepewności. Dobrze wiemy, że czasem trudno jest pomieścić w sobie wszystkie emocje, brakuje rozmów, spotkań, aktywności.

Wszystkich, którym brakuje spotkań w CAS LARGO lub rozmowy na ważny temat zapraszamy do kontaktu telefonicznego

z pracownikami CAS „LARGO” w godz. 9.00-15.30. nr tel. 61 425 04 69

z psychologiem PCPR w godz.9.00-17.00 nr tel. 517 018 459