Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

>> Strona główna >> O nas – tekst łatwy to czytania i zrozumienia (ETR)

O nas – tekst łatwy to czytania i zrozumienia (ETR)

ETR – TEKST ŁATWY DO CZYTANIA

INFORMACJA O POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W GNIEŹNIE
W TEKSCIE LATWYM DO CZYTANIA /
ETR/  DOSTĘPNA PONIŻEJ.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie w skrócie PCPR mieści się przy ul. Sienkiewicza 12a.

Jak się dostać do PCPR ?

Budynek ma dwa wejścia :

 • Wejście główne od ulicy Sienkiewicza 12 a. Tu znajdują się schody wraz z poręczami.
Zdjęcie wejścia z przodu budynku do PCPR w Gnieźnie
 • Wejście od strony ul. Jana Pawła II z windą zewnętrzną. To wejście jest wygodne dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi.

Jak poruszać się po budynku?

Korytarze w PCPR są szerokie, na parterze budynku odbywa się obsługa klientów.

W pokoju nr 0.1-0.2, oznaczonym kolorem czerwonym znajduje się komórka do spraw osób niepełnosprawnych. Tutaj można otrzymać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych /PFRON/

Na parterze znajduje się oznaczona toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na pierwszym piętrze znajdują się pokoje:

Dyrektor – nr 1.7, Zastępca Dyrektora 1.2, Sekretariat nr 1.5, główna księgowa nr  1.10 , komórka do spraw współpracy z PFRON  nr 1.12 .  

Pokoje te oznaczone są kolorem zielonym.

Czym zajmuje się PCPR

 • Pomagamy osobom ze szczególnymi potrzebami, między innymi osobom niepełnosprawnym
 • Pomagamy dzieciom ,młodzieży i rodzinom w trudnych sytuacjach.
 • Pomagamy zostać rodzicami zastępczymi. Rodzice zastępczy opiekują się dziećmi ,których rodzice nie mogą tego robić.
 • Prowadzimy szkolenia dla rodziców zastępczych.
 • Pomagamy osobom w kryzysie czyli w sytuacji, z którą osoba sama nie może sobie poradzić.
 • Prowadzimy placówki opiekuńczo-wychowawcze

Co można u nas załatwić

 • Złożyć wnioski o  dofinansowania ze środków PFRON na przykład :

–  do turnusu rehabilitacyjnego ,

–  do barier architektonicznych ,w komunikowaniu i technicznych.

Bariera to trudność przez którą ciężej się żyje.

–  do środków pomocniczych  i ortopedycznych. Między innymi : pieluchomajtki, aparaty słuchowe, buty ortopedyczne, wózki inwalidzki i tym podobne.

–  do sprzętu rehabilitacyjnego

 • Dowiedzieć się jak zostać rodzicem zastępczym.
 • Dowiedzieć się jak działają Warsztaty Terapii Zajęciowej , Domy Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.
 • Dowiedzieć się jakie organizacje działają na rzecz dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Uzyskać poradę pedagoga , pracownika socjalnego ,specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych.

Jak się z nami skontaktować

Żeby załatwić sprawy w PCPR można:

 • Napisać pismo i wysłać je na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
  ul. Sienkiewicza 12a, 62-200 Gniezno
 • Przynieść pismo do Sekretariatu / pokój nr 1.5/ w budynku PCPR na I piętrze.
 • Przyjść do siedziby PCPR i spotkać się z pracownikiem.
 • Zadzwonić pod numer 612 212 906
 • Napisać wiadomość email na adres pcpr@powiat-gniezno.pl
 • Wysłać wiadomość tekstową SMS na numer  612 212 965  z opisaniem sprawy i z prośbą
  o kontakt

PCPR w Gnieźnie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Skip to content