Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, informuje, iż trwa ciągły nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Zapraszamy osoby, które  kochają dzieci, są wrażliwe na los samotnych, opuszczonych i potrzebujących dzieci, chcą zaopiekować się dzieckiem pozbawionym opieki rodziców naturalnych i stworzyć mu prawdziwy, ciepły i kochający dom.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawane jest świadczenie pieniężne. Ponadto rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane  zapraszamy do siedziby  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie
  mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 12a w godz. 7.30-15.30 
lub tel. 517-018-794.