Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

>> Strona główna >> AKTUALNOŚCI >> Wyniki naboru na stanowisko

Wyniki naboru na stanowisko

Zdjęcie wejścia z przodu budynku do PCPR w Gnieźnie

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze referent ds. osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
ul. Henryka Sienkiewicza 12a , 62-200 Gniezno

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 530) , Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  Gnieźnie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. osób niepełnosprawnych wybrana została: 

Pani Katarzyna Łepkowska, zamieszkała w Gnieźnie.

Uzasadnienie:

Pani Katarzyna Łepkowska posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje do zatrudnienia na wakującym stanowisku pracy. Kandydat wykazuje dużą wiedzę dotyczącą spraw objętych zakresem czynności stanowiska. Ocenia się, iż kandydat jest osobą dobrze przygotowaną merytorycznie. Ponadto  predyspozycje osobowościowe kandydata, takie jak umiejętność zachowania się w trudnych sytuacjach, rozwaga  oraz umiejętność pracy w zespole powodują, że Pani Katarzyna Łepkowska rokuje nadzieje na sprawne realizowanie powierzonych Jej obowiązków.

Skip to content