Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

>> Strona główna >> Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B – zapytanie ofertowe.

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B – zapytanie ofertowe.

Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2024 w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” dofinansowanym ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027”, działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

 termin składania ofert 2024-05-24 10:00:00

planowany termin podpisania umowy 2024-06

Link do postępowania na prawo jazdy: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/189847

Skip to content