PCPR GNIEZNO

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się
w rodzinach naturalnych.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, przejdą proces kwalifikacji, a następnie  zostaną skierowane na szkolenie dla rodzin zastępczych.

Rozpoczęcie szkolenia styczeń/ luty 2021r.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawane jest świadczenie pieniężne. Ponadto rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane,  zapraszamy do siedziby  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie
  mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 12a w godz. 7.30-15.30
lub tel. 517-018-794.