Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie informuje, że w 2020 roku zmianie ulegną terminy wypłat świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek.

Celem zmiany jest ustalenie jednej wspólnej daty wypłaty wszystkich świadczeń: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka, dodatku wychowawczego, pomocy na kontynuowanie nauki – przypadającej na 27 dzień każdego miesiąca.

Poniżej przedstawiamy harmonogram wypłat od stycznia 2020 roku:

Miesiąc wypłaty Miesiąc wypłaty
Styczeń 2020 13 stycznia
Luty 2020 17 lutego
Marzec 2020 20 marca
Kwiecień 2020 23 kwietnia
Maj 2020 27 maja
Od czerwca 2020 27 dzień każdego miesiąca