Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie rozpoczęło cykl zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Podczas zajęć warsztatowych dzieci będą miały okazję do odblokowania i odreagowania tłumionych emocji, przeżywania ich w sposób pozytywny, rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

Głównym zadaniem spotkań będzie stworzenie każdemu uczestnikowi przyjaznej i bezpiecznej atmosfery. Podczas zajęć wychowankowie uczą się rozumieć własne potrzeby, koncentrować, odprężać i redukować napięcie emocjonalne. Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami. Do nich należą: praca w kręgu, praca w małych grupach, bądź indywidualnie, burza mózgów, rysunki, psychodrama, niedokończone zdania, twórczość plastyczna, gry i zabawy, śpiew, swobodne wypowiedzi uczestników.

Grupa 1

6- 9 lat

Terminy spotkań: 07.05.2019, 21.05.2019, 04.06.2019, 18.06.2019

Prowadzący:
Psycholog: Paulina Chełmikowska

Specjalista pracy z rodziną: Mirosława Rachwalik

Grupa II

10-13lat

Terminy spotkań: 10.09.2019, 24.09.2019,08.10.2019, 22.10.2019

Prowadzący:

Psycholog: Paulina Chełmikowska

Pracownik socjalny: Paulina Nawrot Pindral

Grupa III

14-18 lat

Terminy spotkań: 29.10.2019, 12.11.2019, 26.11.2019, 10.12.2019

Psycholog: Paulina Chełmikowska

Koordynator: Mateusz Skalski

Wszelkie informacje dotyczące zajęć socjoterapeutycznych udziela Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej pod numerem telefonu 61-424-07-99

Zajęcia realizowane będą w Centrum Aktywności Społecznej Largo ul. Kościuszki 7
w Gnieźnie.