W dniu 23.09.2020r., w nowej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Sienkiewicza 12 a odbyła się grupa wsparcia dla rodzin zawodowych
i niezawodowych. Podczas gdy rodzice zastępczy  uczestniczyli w zajęciach, dzieci w tym czasie brały udział  w warsztatach plastycznych. Zajęcia prowadzili koordynatorzy Zespołu Pieczy Zastępczej p. Agata Skrzypczak i p. Marta Śliwińska. Choć grupa była nieliczna, zajęcia były niezwykle udane.

Dzieci wykazały się ogromną kreatywnością, własnoręcznie stworzyły grę planszową
do której układały swoje własne zasady. Środowe popołudnie spędziliśmy w bardzo miłej atmosferze, wymieniając się wzajemnie doświadczeniami. Dzięki możliwości zorganizowania spotkania w nowej siedzibie, mogliśmy lepiej się poznać i nawiązać pozytywne relacje
z dziećmi w komfortowych warunkach, natomiast rodzice mieli czas na rozmowę i wymianę doświadczeń związanych ze sprawowaniem tak ważnej i odpowiedzialnej  funkcji jaką jest bycie rodzicem zastępczym.