W czasie gdy rodzice zastępczy będą brali udział w grupie wsparcia, dzieci będą miały zapewnioną opiekę przez pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej.

Celem warsztatów będzie rozbudzanie zainteresowań dzieci, nauka wyrażania uczuć i emocji, rozwijanie samodzielności i wytrwałości oraz nauka funkcjonowania w grupie.

Zainteresowanych, prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Pieczy Zastępczej
tel. 517-018-794                                                                                           

Pierwsze zajęcia odbędą się 16.09.2020 r. godz. 16.00.