Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie  ogłasza rozswtrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Więcej…