PCPR GNIEZNO

SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOP.
I ŚRODKI POMOCNICZE

PCPR GNIEZNO - Rodzinna Piecza Zastępcza PCPR GNIEZNO - Dział ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR GNIEZNO - Dział Metodyczny

 

Podstawa prawna

na podstawie odrębnych przepisów – podstawa prawna rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015r., poz. 926).

Zasady

Wykaz przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, kryteria ich przyznawania przez lekarzy, okresy użytkowania oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia, a także przedmioty ortopedyczne podlegające naprawie ustala Minister Zdrowia.

O dofinansowanie zaopatrzenia w powyższe przedmioty oraz sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku dzieci przed ukończeniem 16 roku życia.