PCPR GNIEZNO

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gnieźnie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonujący przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie realizuje zadania zgodnie z art. 47 ust. 1-3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), podejmując działania na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą,
w celu zapobiegania pogłębianiu się występujących dysfunkcji.

Zakres podstawowych usług świadczonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gnieźnie:

zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia życia, poradnictwo psychologiczne, socjalne i prawne, wparcie w zakresie organizacji opieki
i konsultacji lekarsko-pielęgniarskiej, terapii uzależnień i współuzależnień,
praca socjalna ukierunkowana na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności
do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Kontakt:

telefon: 61 424-07-54
mail: oik.gniezno@powiat-gniezno.pl

Ponadto w okresie zagrożenia epidemiologicznego dla wszystkich potrzebujących wsparcia psychologicznego, szczególnie objętych kwarantanną, do dyspozycji pozostaje psycholog  w godzinach od 9.00 – 17.00 pod numerem telefonu: 517 018 459

Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie
– znajdź swój Ośrodek:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiszkowie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Przydatne dane kontaktowe:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Gniezno – Telefon Zaufania

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – infolinia

Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym

Dom Matki i Dziecka w Gnieźnie

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gnieźnie

Osiedle Orła Białego 20

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Środa: 12.00 – 16.00

tel. 539 106 106 w godzinach przyjęć osoby pierwszego kontaktu, tel. 786 160 100 dyżury telefoniczne w godz. 20.00-08.00 oraz w niedziele i święta.

Pamiętaj, nie jesteś sam!
Zgłoś się po pomoc! Nie zwlekaj!