PCPR GNIEZNO

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Gnieźnie zostało powołane Uchwałą Nr IV 18/99 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 stycznia 1999 roku (na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczna – Dz. U. Nr 133 poz. 872).