Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. zostały aktywowane w PCPR Gniezno nabory wniosków w formie elektronicznej na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz likwidacji barier. Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z takiej pomocy w formie elektronicznej poprzez elektroniczne złożenie wniosku w systemie SOW  – System Obsługi Wsparcia. Ponadto od dnia 1 marca 2020 r. możliwe będzie również składanie drogą elektroniczną wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu
„Aktywny samorząd”.