Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie informuje, że od dnia 1 marca 2020 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego w 2020 roku. Aktualne terminy naborów:

  • od 01 marca do 31 sierpnia 2020 dla Modułu I

  • od 01 marca do 31 marca 2020 dla Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2019/2020

  • od 01 września do 10 października 2020 dla Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2020/2021

Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej, w dedykowanym, bezpłatnym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu znajdują się na stronie internetowej PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie dopuszcza możliwość przyjmowania wniosków w formie papierowej.

Jednocześnie przypominany, że za złożenie wniosku w formie elektronicznej przysługuje:

  • w Module I – 10 punktów preferencyjnych przy ocenie merytorycznej wniosku

  • w Module II – jednorazowe zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 800,00 zł

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz wzory obowiązujących dokumentów znajdują się na stronie PCPR Gniezno:

https://pcpr.powiat-gniezno.pl/dzial-ds-osob-niepelnosprawnych/programy-pfron/aktywny-samorzad/https://pcpr.powiat-gniezno.pl/dzial-ds-osob-niepelnosprawnych/programy-pfron/aktywny-samorzad/

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST