Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie  – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
prowadzi  nabór kandydatów na rodziców zastępczych
, którzy gotowi są podjąć się  opieki nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału
w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze ora umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji.


Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego i spełniające w/w warunki kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, którego głównym celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wychowywania dziecka w pieczy zastępczej.


Na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przyznawane jest świadczenie pieniężne. Ponadto zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane rodzinną opieką zastępczą oraz spełniające powyższe warunki prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w godz. 7.30-15.30 tel. 517-018-794.  Pracownicy udzielą szczegółowych informacji na temat funkcjonowania rodzin zastępczych – praw i obowiązków przysługujących z tego tytułu oraz wymagań formalnych niezbędnych do pełnienia tej funkcji.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST