PCPR GNIEZNO

Limit środków PFRON wykorzystany

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie informuje, że został wykorzystany limit środków PFRON przeznaczony na realizację zadania z zakresu dofinansowania do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.
Złożone a niezrealizowane wnioski będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji pozyskania dodatkowych środków.

Załączniki