Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

oraz

Fundacja Bonum Humanum we współpracy z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku

zapraszają

dyrektorów placówek oświatowych, pracowników samorządów lokalnych i opieki społecznej, kuratorów sądowych, pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych, rodziców oraz inne zainteresowane osoby na

Konferencję edukacyjno-metodyczną

Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne (dopalacze)

Zjawisko, uwarunkowania problemu, tendencje rozwojowe, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań i zasady bezpieczeństwa, profilaktyka.

Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

7 czerwca 2019r. godz. 10.00

OBSZARY PROBLEMOWE:

Tendencje rozwojowe w podaży nowych narkotyków – nadużywanie leków OTC jako ryzyko uzależnień. Przyczyny rozwoju problemów narkotykowo-dopalaczowych. Kluczowe czynniki ryzyka i czynniki ochronne przed narkotykami. Rozpoznawanie zachowań narkotykowo-dopalaczowych. Zasady bezpieczeństwa własnego. Podstawy pomocy przedmedycznej. Delegacje profilaktyczne.

PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorem I części konferencji jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników.

10.00 – 10.10 Powitanie gości i uczestników konferencji.

10.10 – 10.20 Otwarcie konferencji – Pan Piotr Gruszczyński Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Pani Anna Stejakowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

10.20 – 11.50 Narkotyki i dopalacze (NSP) – zjawisko i warunkowania – dr hab. prof. UTH Mariusz Jędrzejko

  • Narkomania na tle innych problemów zdrowotnych i społecznych Polaków.

  • Tendencje rozwojowe nowych narkotyków – zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego.

  • Na co i jak działają narkotyki i dopalacze – mechanizm uzależnień.

  • Człowiek pod wpływem narkotyków i NSP – co warto wiedzieć. Sygnały niekontrolowanej agresji.

  • Postępowanie w sytuacjach krytycznych.

  • Znalazłem NSP – co robić?

  • Ciało, mowa, zachowania po narkotykach i NSP – kluczowe sygnały.

  • Reakcje psychofizyczne – najważniejsze wskaźniki.

  • Wskazówki do pomocy przedlekarskiej, postępowanie z osobą pod wpływem NSP.

  • Kluczowe czynniki ryzyka – czynniki ochrony.

11.50 – 12.20 Przerwa kawowa

Organizatorem II części konferencji jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gnieźnie

12.20 – 13.00 Handel narkotykami i NSP w sieci – mgr Agnieszka Taper

13.00 -13.30 Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – mgr Anna Skupiewska kierownik Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie

13.30 – 14.00 Aspekty prawne, społeczne i zdrowotne narkomanii – asp.szt. Aldona Nowak Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

14.00 – 14.30 Narkotyki i dopalacze zabijają – kampania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym MSWiA – st.asp. Krzysztof Socha Profilaktyk Społeczny Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

14.30 – 15.00 Regulacje prawne dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w szczególności w kwestii kontaktu ze środkami psychoaktywnymi – Prokurator Radosław Krawczyk Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie

15.00 Zakończenie konferencji. Wręczenie certyfikatów.

Prosimy uczestników o zabranie ze sobą telefonów komórkowych.

Załączniki

Kategorie: konferencja

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST