Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani Lidia Grygiel zamieszkała we Wrześni.

Uzasadnienie

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie prowadzonej procedury rekrutacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą do pracy na stanowisku.

Załączniki