Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, w związku z epidemią koronawirusa i brakiem możliwości bezpośrednich spotkań, zaprasza wszystkie chętne rodziny zastępcze do uczestnictwa w grupach wsparcia online.

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z trudnościami. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się online na zasadzie videorozmowy.

Najbliższe terminy spotkań dla rodzin zastępczych spokrewnionych:
02.06.2020 oraz 04.06.2020.

Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych odbędą się  w dniach:16.06.2020r.,17.06.2020r., 18.06.2020r.

Prowadzący: psycholodzy Beata Tomczak oraz Paulina Chełmikowska.

Wszelkie informacje dotyczące tematu i zasad uczestnictwa w grupie można uzyskać pod numerem telefonu: 517-018-459.

Proponowane tematy zajęć:

Jak wspierać dzieci i nastolatków w okresie izolacji i motywować je w okresie zdalnego nauczania.

Szczęśliwy rodzic zastępczy

Seksualność dzieci i młodzieży