Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,  zaprasza rodziny zastępcze do udziału
w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla rodzin zastępczych zawodowych,  niezawodowych i spokrewnionych.  

Poprzez udział w grupie wsparcia rodzice zastępczy otrzymują możliwość:

  • uzyskiwania i dawania wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
  • doskonalenia umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
  • inicjowania i wzmacniania pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
  • pogłębienia wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów,
    a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
  • przeznaczenia czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
  • zapobiegania wyczerpaniu i  wypaleniu

Harmonogram zajęć:

Rodziny zastępcze spokrewnione:

16.09.2020r.

14.10.2020r.

04.11.2020r.

02.12.2020r.

Rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe:

23.09.2020r.

21.10.2020r.

18.11.2020r.

09.12.2020r. 

Szczegółowe informacje udziela Zespół Pieczy Zastępczej pod nr telefonu 517- 018-794. 

                                                                                                                            Serdecznie zapraszamy !

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST