Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

 Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do czynnego udziału w organizowanych grupach wsparcia!

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego.
Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu w Centrum Aktywności Społecznej Largo ul. Kościuszki 7.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

  • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
  • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
  • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
  • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów
    i rozumienie ograniczeń),
  • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
  • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w grupach wsparcia,prosimy o kontakt

z  Zespołem Pieczy Zastępczej  pod numerem telefonu: 61-424-07-99                     

W czasie prowadzonych zajęć dla rodziców zastępczych odbędą się Warsztaty plastyczne dla dzieci.
Zajęcia przeprowadzą pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej.

                                  Pierwsze zajęcia odbędą się dnia 20.03.2019

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 61-424-07-99

Serdecznie zapraszamy !

Planowane terminy i tematy wiodące grup wsparcia w 2019r.:

Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych

 

Lp.

Planowany termin  
i czas trwania

Planowany temat

1.

28.02.2019

godz. 16:00 – 18:00

Wyznaczanie granic w wychowaniu

2.

27.03.2019 r.

godz. 16:00 – 18:00

O emocjach kilka słów

3.

24.04.2019

godz. 16:00 – 18:00

Komunikacja z dzieckiem , zachęcanie do współpracy

     4.

25.09.2019 r.

godz. 16:00 -18.00

Konstruktywna pochwała jako istotny czynnik budowania samooceny

5.

30.10.2019 r.

godz. 16:00 – 18:00

 Kary czy konsekwencje

Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych

Lp.

Planowany termin  
i czas trwania

Planowany temat

1.

20.03.2019

godz. 16:00 – 18:00

Wypalenie zawodowe, a trudności wychowawcze wśród dzieci i młodzieży

2.

22.05.2019 r.

godz. 16:00 – 18:00

Nagradzanie i bycie konsekwentnym opiekunem

3.

19.06.2019

godz. 16:00 – 18:00

Praca z dzieckiem oparta na zasobach

4.

18.09.2019 r.

godz. 16:00 – 18:00

Rozwiazywanie problemów i konfliktów w rodzinie

     5.

23.10.2019 r.

godz. 16:00 – 18:00

Poczucie przynależności – znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka

6.

20.11.2019 r.

godz. 16:00 – 18:00

Sytuacje kryzysowe – radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci