>> Strona główna > DZIAŁ METODYCZNY I INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ – WNIOSKI

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
1 doc o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu dla rodziny zastępczej zawodowej 6 lutego 2022 20:30 PCPR Gniezno 57 KB 37
2 doc wniosek o czasowe powierzenie pieczy rodzinie pomocowej 6 lutego 2022 20:30 PCPR Gniezno 18 KB 31
3 doc wniosek o dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 6 lutego 2022 20:31 PCPR Gniezno 16 KB 32
4 doc wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności 6 lutego 2022 20:31 PCPR Gniezno 17 KB 32
5 doc wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 6 lutego 2022 20:31 PCPR Gniezno 17 KB 29
6 doc wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuacje nauki 6 lutego 2022 20:31 PCPR Gniezno 16 KB 32
7 doc wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 6 lutego 2022 20:31 PCPR Gniezno 16 KB 33
8 doc wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie 6 lutego 2022 20:31 PCPR Gniezno 16 KB 34
9 doc wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym 6 lutego 2022 20:31 PCPR Gniezno 71 KB 29
10 doc wniosek o przyznanie swiadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 6 lutego 2022 20:31 PCPR Gniezno 17 KB 29
11 doc wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym 6 lutego 2022 20:31 PCPR Gniezno 20 KB 28
12 doc wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztó związanych z remontem lub zmianą lokalu - rodzinny dom dziecka 6 lutego 2022 20:31 PCPR Gniezno 58 KB 35
13 doc wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcowi w ramach programu intergracyjnego 9 czerwca 2022 10:56 PCPR Gniezno 16 KB 5
14 doc wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka 14 czerwca 2022 08:05 PCPR Gniezno 19 KB 3
15 doc wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki 14 czerwca 2022 08:05 PCPR Gniezno 17 KB 2
16 doc wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 14 czerwca 2022 08:05 PCPR Gniezno 17 KB 2