Program „Dobry start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program jest skierowany także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych. Świadczenie otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej uczący się w szkole – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie należy się do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać od dnia 1 sierpnia do 30 listopada br. – w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST