Komputery dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie w ramach Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19, przekazało komputery dzieciom, przebywającym w rodzinach zastępczych.   Zakupu komputerów, dokonano po przeprowadzonej diagnozie i rozpoznaniu potrzeb rodzin zastępczych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Komputery mają służyć wsparciu procesu Więcej…

Wsparcie Psychologa Zespołu Pieczy Zastępczej

Rodzicu, jeśli masz jakieś wątpliwości lub niepokój dotyczący funkcjonowania Twojego dziecka w różnych obszarach życia przyjdź i skorzystaj z pomocy w postaci konsultacji psychologicznych. Razem zastanowimy się nad kierunkiem dalszych działań lub zaproponujemy inne formy pomocy!!! Informacje pod nr tel. 517-018-794                                                                               Serdecznie zapraszam!

GRUPY WSPARCIA ONLINE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, w związku z epidemią koronawirusa i brakiem możliwości bezpośrednich spotkań, zaprasza wszystkie chętne rodziny zastępcze do uczestnictwa w grupach wsparcia online. Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z trudnościami. Członkowie grupy dzielą Więcej…

Nabór PCPR

TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie uruchamia telefoniczne wsparcie psychologiczne dla osób u których pojawią się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją, czują strach przed zarażeniem, zmagają się z własną chorobą, bliskiej osoby lub po prostu mają potrzebę Więcej…