PCPR GNIEZNO

PFRON

Limit środków PFRON wykorzystany

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie informuje, że został wykorzystany limit środków PFRON przeznaczony na realizację zadania z zakresu dofinansowania do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.Złożone a niezrealizowane wnioski będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji pozyskania dodatkowych środków.

“Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 r. realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu “

Informujemy, że uchwałą nr 81/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Zarząd PFRON wprowadził zmianę w dokumencie pn. “Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 r. realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Zmiana dotyczy dodania w rozdziale IV “Tryb postępowania …

“Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 r. realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu “ Read More »

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego w 2020 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie informuje, że od dnia 1 marca 2020 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego w 2020 roku. Aktualne terminy naborów: od 01 marca do 31 sierpnia 2020 dla Modułu I od 01 marca do 31 marca 2020 dla Modułu II dla wniosków dotyczących …

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego w 2020 roku. Read More »

Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C Zadanie 1

Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C Zadanie 1 Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął do realizacji w 2019r. dofinansowanie do zakupu wózka o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C Zadanie 1. Z dofinansowania mogą korzystać osoby posiadające znaczny …

Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C Zadanie 1 Read More »

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie informuje, że  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 15 października br. zawarł z Powiatem Gnieźnieńskim umowę o realizacje programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na okres od września 2018 do stycznia 2019r. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez …

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” Read More »

Zajęcia klubowe w WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie uprzejmie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”, a Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu. Celem nowego programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym …

Zajęcia klubowe w WTZ Read More »