Ewa Giszczyńska

Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
tel. 61-424-07-99
ewa.giszczynska@powiat-gniezno.pl